Regulamin

Poznań, 30/10/2019

Regulamin PRZEGLĄDU PORTFOLIO organizowanego  na ARENIE KRAJOBRAZU podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2020  w Poznaniu.

Organizator
Organizatorem PRZEGLĄDU PORTFOLIO, który odbędzie się 13 lutego 2020 roku podczas wydarzenia ARENA KRAJOBRAZU na Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Poznaniu jest Fundacja Fractal.

Cel 
Przegląd  portfolio skierowany jest do profesjonalistów o specjalności architektura krajobrazu i  projektowanie ogrodów oraz do studentów kierunków architektura krajobrazu i projektowanie ogrodów.

 Celem przeglądu portfolio  jest umożliwienie profesjonalistom i studentom architektury krajobrazu skonfrontowanie swoje wiedzy i doświadczenia  z zaproszonymi na to wydarzenie doświadczonymi specjalistami w tej dziedzinie z Chin, Finlandii i Wielkiej Brytanii.  Zainspirowanie się oraz spojrzenie na wykonywany zawód z różnorodnej perspektywy.

Celem dodatkowym Przeglądu Portfolio jest przyznanie dwóch wyróżnień dla najlepszych portfolio w kategorii profesjonalnej i studenckiej oraz wyróżnienia specjalnego : Najlepsze Portfolio  ARENY KRAJOBRAZU 2020

Zgłoszenia do konkursu

Kryteria formalne:

 1. Każdy z osób chcących wziąć udział w ocenie projektów na Przeglądzie Portfolio może zgłosić do oceny jedno portfolio obejmujące zrealizowany projekt lub jedną koncepcję realizacji zieleni.
 2. Nadesłane portfolio może zawierać projekt ogrodu prywatnego lub zieleni miejskiej.
 3. W kategorii profesjonalnej portfolio powinno  przedstawiać zrealizowany projekt.
 4. W kategori studenckiej portfolio może przedstawiać projekt zrealizowany lub jego koncepcję.
 5. Portfolio musi być przesłane do organizatora w formacie pdf za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie http://arenakrajobrazu.pl/rejestracja/
  Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie prezentacji zgodnych z poniższą specyfikacją

1.Portfolio musi być zapisane w formacie PDF
2.Portfolio musi składać się z maximum 10 stron i zawierać następujące stałe elementy:
strona tytułowa: nazwa realizacji, miejsce realizacji.
3. Musi zawierać listę roślin wykorzystanych w projekcie. Akceptowane są tylko nazwy łacińskie 
4. Krótki max. 1500 znaków opis koncepcji projektu w języku angielskim.
5. Zawierać fotografie, rysunki lub inne formy graficzne ilustrujące założenie 
6.  Plik pdf zawierający portfolio, przygotowany do wysyłki nie może przekraczać 10 MB.

Portfolia nadesłane na Przegląd i niespełniające warunków technicznych oraz zawierające braki formalne zostaną wykluczone z udziału w przeglądzie portfolio.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 26 stycznia 2020 r. Decyduje data jego zarejestrowania w systemie rejestracyjnym ARENY KRAJOBRAZU.
Ocena formalna zgłoszeń odbywa się przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Poprawna zawartość: strona tytułowa, opis w j. angielskim, lista odmian w j. łacińskim, fotografie lub rysunki, objętość 10 stron.

Spośród zgłoszonych do przeglądu portfolio każdy z prowadzący mentorów wybierze maksymalnie 8, które zostaną omówione i analizowane będą merytorycznie na żywo podczas ARENY KRAJOBRAZU w dniu 13-go lutego 2020 roku. 
Harmonogram Przeglądu Portfolio znajduje się na stronie Areny Krajobrazu www.arenakrajobrazu.pl
Autorzy zakwalifikowanych do oceny projektów zostaną powiadomieni o tym fakcie do 5 lutego 2020 roku i  zostaną zaproszeni do osobistego udziału w analizie ich projektów.
Dojazd zaproszonych autorów na Targi GARDENIA  w dniu 13/02/2020 odbywa się na koszt własny uczestnika.

Jury Przeglądu Portfolio 

W skład jury oceniającego nadesłane portfolia wchodzą  zaproszeni goście specjalni Areny Krajobrazu 2020 w składzie: Chris Beardshaw – Wielka Brytania, Jo Thompson – Wielka Brytania, Taina Suonio – Finlandia, Hexian Jin – Chiny

Jury przyzna trzy wyróżnienia:

 • – Najlepsze portfolio w kategorii – „Profesjonaliści”
 • – Najlepsze portfolio w kategorii „Studenci”
 • – Kategoria specjalna – „Najlepsze Portfolio ARENY KRAJOBRAZU 2020”

 1. Decyzja o przyznaniu dwóch wyróżnień w kategoriach profesjonalista i student oraz w kategorii specjalnej „Najlepsze Portfolio ARENY KRAJOBRAZU 2020” jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.
 2. W szczególnych przypadkach, o których decyduje jury, możliwe jest nie przyznanie tytułu w danej kategorii.
 3. Autorzy wyróżnionych portfolio zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się 13 lutego 2020 roku podczas trwania Areny Krajobrazu na Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2020.

OMAWIANIE PRAC PODCZAS WARSZTATÓW BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ANONIMOWO